sadsad x
asdasd
Çerez Politikamız
1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu Çerez Aydınlatma Metni, İnternet Sitemizin ziyaretçileri tarafından kullanılan çerezler ve bu çerezlerin kullanım amaçlarına ilişkin ziyaretçileri aydınlatma ve çerez kullanım kurallarına ilişkin bilinç düzeyinin ve farkındalığın artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Aydınlatma Metni, Arwell faaliyetlerinde çerez kullanım kurallarını ve https://shop.viomihome.com// alan adlı internet sitesi üzerinden çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerin nasıl toplandığını anlatır.

2. TANIMLAR
Bu Aydınlatma Metninde geçen tanımalara aşağıda yer verilmiştir:

3.1. ARWELL: Arwell Dış Ticaret Limited Şirketi

3.2. Site: https://shop.viomihome.com// alan adlı internet sitesi

3.3. Çerezler: ziyaret edilen internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen metin dosyalarıdır.

4. ÇEREZ TÜRLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI
Sitemizde ve uygulamamızda hem ziyaret ettiğiniz sitemiz tarafından yerleştirilen hem de Site haricindeki sunucular, yani üçüncü taraflar, tarafından yerleştirilen çerezler kullanılmaktadır
Çerezler türlerine göre farklı fonksiyonlara sahip olabilirler. Çerezler çoğu zaman aşağıda detaylandırılan şekillerde sınıflandırılmaktadır:

Oturum Çerezleri

 

 

Bir çerez son kullanma tarihi içermiyorsa, bir oturum çerezi olarak kabul edilir. Oturum tanımlama bilgileri bellekte saklanır ve asla diske yazılmaz. Tarayıcı kapandığında, çerez bu noktadan itibaren kalıcı olarak kaybolur. Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan oturum çerezler kullanılmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler

Çerez bir son kullanma tarihi içeriyorsa, kalıcı bir çerez olarak kabul edilir. Kalıcı Çerezler, tarayıcınızda saklanır ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini korur.

 

Zorunlu Çerezler

Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

 

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve Siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen çerezlerdir.

 

Performans Çerezler

Müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayarak iyileştirmeler yapabilmek için ve hizmetlerimizin performansını ölçmek ve anlamak için kullandığımız çerezlerdir.

 

Tanıtım Çerezleri

Sitede bulunmayan ürün ve hizmetler ve ilgi alanınıza ilişkin bazı tanıtımlar da dahil olmak üzere belirli tanıtım türlerini sunmak için kullandığımız çerezlerdir.

 
5. ÇEREZ YÖNETİMİ
Sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezler için öncelikle açık rızanıza başvuruyor ve sizlerin vermiş olduğu izin sonrasında işleme faaliyetine başlıyoruz. Rıza vermediğiniz durumda kesinlikle zorunlu olan çerezler hariç veri işleme yapılmamaktadır.

Buna karşın, Sitemizin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Sitemizin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, herhangi bir zamanda izin verdiğiniz çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Kullanılan çerezlerin silinmesi durumunda web sayfamız sizden tekrar izin alıncaya kadar çerez işlemesi yapmayacaktır. Sayfayı yeniden yüklediğinizde çerez kullanımı için tekrar açık rızanıza başvurulacaktır. Açık rıza vermeniz durumunda çerezler işlenebilecek aksi halde işlenemeyecektir.

6. ÇEREZ SİLİNMESİ VEYA ENGELLENMESİ
Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla 4 (dört) tarayıcının kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

o Internet Explorer için Çerez Ayarları
o Firefox için Çerez Ayarları
o Chrome için Çerez Ayarları
o Safari için Çerez Ayarları

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için; www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Arwell'e başvurarak, kendileriyle ilgili,
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Arwell’e iletilen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, aşağıda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir.
• Veri Sorumlusu: ARWELL DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
• Adresi: YALI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45 MALTEPE-İSTANBUL
• Telefon: (0850) 886 80 80
• E-posta: info@viomihome.com
• Web: https://shop.viomihome.com

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza.
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için varsa yabancı kimlik numarası ya da uyruğu ve pasaport numarası.
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
• Talep konusu.
• Arwell ile olan ilişkisi.
• Posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası.

8. ÇEREZ AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLİĞİ
Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Metnin son halini İnternet Sitemizde her zaman bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metinini inceleyiniz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.