sadsad x
asdasd
Üyelik ve Kullanm Şartları
 1. TARAFLAR

1.1.        Arwell: https:// www. shop.viomihome.com uzantılı internet sitesi ("Site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi Yalı Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 45 Maltepe, İstanbul adresinde bulunan 0631058843200011 Mersis numaralı Arwell Dış Ticaret Limited Şirketi’dir (Bundan sonra "Arwell” olarak anılacaktır).

1.2.        Üye: www. shop.viomihome.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır).

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Arwell’in sahip olduğu Site’den üyenin faydalanma şartlarının ve kullanım hükümlerinin belirlenmesi, Arwell tarafından üyeye ilişkin bilgi toplama yöntemi, toplanan bilgilerin kullanma şekilleri ile muhafaza yönteminin açıklanması ve bu kapsamda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 1. ÜYELİK

İnternet kullanıcısı tarafından Site’de bulunan Üye Giriş sayfasındaki ilgili bölümlerin doğru ve eksiksiz doldurması halinde üyelik süreci tamamlanmış olur.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.        Üye, Site’yi ziyaret ettiği andan itibaren Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, sunulan mal ve hizmetlere ve güvenliğe ilişkin olarak Site yönetimi tarafından yapılan tüm açıklamaları kabul etmiş olacağı gibi bu sözleşmede düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremeyecektir.

4.2.        Üye, Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.3.        Üye, Arwell tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir

4.4.        Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve kabul eder.

4.5.        Site’nin yazılım ve tasarımı Arwell mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Site’de adı geçen Viomi ve benzeri diğer ticari markalar ilgili fikri mülkiyet mevzuatları kapsamında korunmaktadır.

4.6.        Üyenin, bu sözleşmeye aykırı hareket etmesi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Arwell’in, Üye’nin bu sözleşmeye aykırı hareketlerinden kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.7.        Site’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Arwell tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.8.        Üye, Site’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve hizmet ifası ve yürütmesi için ilgili şirketler ile paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.9.        Üye aksini bildirmediği sürece Arwell’in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.10.      Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Arwell’in iletişim sayfasına iletebilir.

4.11.      Arwell, Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabilir.

4.12.      Arwell kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Site’nin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

4.13.      Arwell, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site'de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.14.      Arwell, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.15.      Üye tarafından Site’de beyan edilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Sitenin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Arwell ya da iş ortakları tarafından Arwell Gizlilik Politikası ’nda ve Arwell Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilere istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1.        Arwell, Üye'nin Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Arwell, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Arwell Aydınlatma Metni’ndeki ilkelere uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

5.2.        Üye, kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Arwell Aydınlatma Metni’ni inceleyebilir ve 11. Madde de yer alan iletişim adresinden Arwell’e iletişime geçerek diğer haklarını kullanabilir.

 1. ÜYE GÜVENLİĞİ

Üye’nin güvenliği için Site’de her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında Üye de bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Üye, Site’ye giriş için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşmamalı, güvenli olduğundan emin olmadığı bilgisayarlardan sisteme giriş yapmamalıdır.

 1. FARKLI ADRES

Her Üye için sipariş sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır. Adres bölümü, Üye’nin üçüncü şahıslara hediye göndermesi için kullanılabileceği gibi, farklı adreslerde bulunduğu dönemlerde de kullanabilmesi için oluşturulmuştur.

 1. ÜYELİĞİ SONA ERDİRMEK

8.1.        Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliği sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfasından üyelik sonlandırma talebi iletilmelidir.

8.2.        Üyelik, Site’nin kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde kullanılması, başkalarının Site hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunulması, sahtekarlık girişiminde bulunulması ve başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanması halinde ve Arwell ve ona bağlı Site’nin ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunulması durumlarında derhal iptal edilir.

8.3.        Arwell her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Arwell’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

8.4.        Ancak aşağıdaki durumlarda üyelik iptal edilemez

 1 – Üye’nin son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.

 2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa.

 3 - Üye'ye kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa.

 1. DEVİR

Arwell, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Üye’nin muvafakati aranmaksızın üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir

 1. YÜRÜRLÜK

Üye’nin üyelik kaydı açması, Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 1. İLETİŞİM

Ünvan  Arwell Dış Ticaret Limited Şirket

Adres    YALI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45 MALTEPE-İSTANBUL

Telefon                (0850) 886 80 80

E-posta info@viomihome.com

Web site              https://shop.viomihome.com

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tümünü onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.